Vanuit MetMaya organiseren we een sterk, regionaal gebiedsgerichte, integrale jeugdhulporganisatie. Met hulp dicht bij de cliënt en een breed en geïntegreerd aanbod. We dragen bij aan het zo kansrijk en veilig mogelijk opgroeien van jeugdigen binnen een gezin in de jeugdregio Amersfoort. MetMaya heeft expliciet aandacht voor inclusie, diversiteit en dat wat nodig is lokaal.

Ieder kind groeit zo kansrijk mogelijk en veilig op.