Het is belangrijk en helpend dat het kind, jongere, gezin het aanmeldformulier op onze website zo compleet mogelijk invult. Zodat wij een zo goed mogelijke matching kunnen doen. Hoe meer informatie de verwijzer kan delen over de hulpvraag, hoe beter en sneller wij kunnen matchen.

In de nieuwe situatie verwijs je uitsluitend naar MetMaya, voor alle aanvullende specialistische jeugdhulpvragen. Zoals diagnostiek, behandeling, begeleiding. Eerder verwees je voor bijvoorbeeld een diagnostiekvraag naar een specifieke organisatie of praktijk die dit deed.

We willen dat kinderen, jongeren en gezinnen niet telkens opnieuw hun vraag hoeven te delen. En met zo min mogelijk wisselende professionals te maken krijgen. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de jeugdhulpvraag is informatie nodig. We ontvangen graag zoveel mogelijk informatie van de verwijzer over hetgeen hij/zij passend vindt. Omdat de verwijzer het kind, jongere, gezin – en vaak de situatie en de achtergrond van de hulpvraag – goed kent. Op deze manier proberen we te voorkomen dat er na de verwijzing nog veel contact – vraagverheldering – nodig is. Door een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de hulpvraag kan een zo passend mogelijke matching plaatsvinden.