MetMaya heeft de opdracht gekregen om alle aanvullende specialistische jeugdhulp te bieden die nodig is in de jeugdzorgregio Eemland. Veel van deze jeugdhulp hebben we georganiseerd in het MetMaya team dichtbij de woonplaats van het kind, jongere en gezin. Sommige specialisten zijn op een andere manier georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan gezinsgerichte zorg en/of residentiele opvang. Of minder vaak voorkomende aandoeningen zoals eetstoornissen. Deze collega’s werken niet vanuit een MetMaya team maar vliegen we in als het nodig is. De entree-co√∂rdinator zorgt voor de best passende matching van de hulpvraag met een professional. Kunnen wij geen passend aanbod bieden? Dan betrekken wij een andere aanbieder. MetMaya organiseert dan deze aanvullende specialistische jeugdhulp en stemt hierover af met de verwijzer af. Dit geldt ook voor specifieke vragen. Dat is individueel maatwerk.