MetMaya heeft de opdracht gekregen om vanaf 1 januari 2024 alle aanvullende specialistische jeugdhulp te bieden die nodig is in de regio Amersfoort.

Veel van deze jeugdhulp hebben we georganiseerd in de integrale MetMaya teams. Dichtbij de woonplaats van het kind, de jongere en het gezin. Sommige specialistische jeugdhulp organiseren we op een andere manier. Denk bijvoorbeeld aan verblijf. En soms komen vragen minder vaak voor, zoals eetstoornissen. Dan bieden we die hulp niet rechtstreeks vanuit het MetMaya team maar dan vliegen we een deskundige professional in. Passend bij onze opdracht en missie.

Het is niet zo van belang welke organisatie wij wel of niet hebben gecontacteerd. Het belangrijkste is dat we de hulpvraag van het kind, de jongere of het gezin horen en zien. En dat we hierop samen een passend Jeugdhulpplan starten. Vanuit MetMaya werken veel hulpverleners, behandelaren, onderzoekers, begeleiders met generalistische en specialistische kennis met elkaar samen.