MetMaya gaat niet over PGB’s. Het lokale (wijk)team kent Persoonsgebonden Budget toe. Een PGB is niet bedoeld als alternatief voor Zorg in Natura / gecontracteerde hulp, maar wordt meestal ingezet voor hulp vanuit het netwerk van het kind, jongere, gezin. MetMaya is verantwoordelijk voor het bieden van de meest passende aanvullende specialistische hulp dichtbij in de omgeving van het kind, jongere, gezin.