Collectief vervoer bij dagbehandeling valt binnen de Scope van MetMaya. Individueel vervoer niet. Hier is geen aparte beschikking vanuit het lokale (wijk)team voor nodig want er is dan al een Toewijzing MetMaya. De gecontracteerde aanbieder die de dagbehandeling uitvoert is verantwoordelijk voor het verzorgen van het vervoer, wanneer nodig. Voor individuele vragen rondom vervoer of vervoer van en naar onderwijs(locaties) is het lokale (wijk)team aan zet.