Per kind, jongere, gezin volstaat 1 verwijzing/Toewijzing. Wij kunnen met de algemene verwijzing/Toewijzing die we ontvangen ambulante specialistische jeugdhulp inzetten. Dit gaat om zowel diagnostiek, begeleiding als behandeling. Is meer nodig? Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook dagbehandeling of een vorm van verblijf inzetten. Er is dan geen nieuwe toekenning nodig van het lokale (wijk)team of een andere verwijzer.

Deze toekenningen aan ons zijn algemeen en zonder einddatum. Is er een bepaling van een Gecertificeerde Instelling? Dan nemen wij de einddatum van de jeugdbeschermingsmaatregel over.

Op basis van het Jeugdhulpplan bespreken wij met het kind, jongere, gezin en verwijzer de verwachtingen. Tijdens dit gesprek hebben we het ook over de duur en plannen we eventueel een evaluatie in.