Helaas hebben wij voor sommige hulpvragen een wachtlijst. Overbruggingszorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bij een nieuwe verwijzing maken we – indien nodig – afspraken over overbruggingszorg. Als er niet direct een passend aanbod beschikbaar is voor het kind, jongere en gezin. De verwijzer en MetMaya bespreken bij de verwijzing de urgentie. En zij maken afspraken over welke inzet nu al noodzakelijk en mogelijk is. Hierbij kan zowel ondersteuning vanuit de sociale basis, begeleiding door het lokale (wijk)team, inzet van E-health of begeleiding vanuit MetMaya passend en mogelijk zijn. Deze inzet kunnen we ook gezamenlijk oppakken zodat partijen elkaar versterken. En om het kind, jongere, gezin alvast te helpen terwijl er wellicht nog een specifieke behandeling volgt.