Lokale (wijk)team of SAVE: Melden het kind, jongere of gezin aan via het aanmeldformulier op de website en sturen indien van toepassing de Toewijzing met code 45A01 mee. Het kind, jongere of gezin kan, met een verwijzing, ook zelf het aanmeldformulier en toestemmingsformulier (digitaal) invullen.

(Huis)arts of GGD: Kunnen via Zorgdomein verwijzen, indien aangesloten. De verwijsbrief uit Zorgdomein komt binnen bij het MetMaya team op basis van de postcode van het kind, jongere of gezin. Bij een verwijzing via Zorgdomein vragen wij vervolgens aan het kind, jongere of gezin om het aanmeldformulier en toestemmingsformulier op de website in te vullen. Omdat we anders te weinig informatie hebben om een goede matching te maken.

Gecertificeerde instellingen: Melden via het aanmeldformulier op de website en sturen indien van toepassing de Bepaling Jeugdhulp (BJ) mee. Het verzoek is om in een Bepaling Jeugdhulp te beschikken op specialistische jeugdhulp MetMaya en niet op een specifiek product. Hiermee kunnen we met één Bepaling alle zorg inzetten die nodig is, ook als een kind uit huis wordt geplaatst.
Een BJ is altijd voor een bepaalde periode. Wanneer de zorg verlengd moet worden ontvangen we graag een nieuwe Bepaling. Wanneer de zorg over gaat naar het vrijwillig kader en de regie overgaat van voogdij naar het lokale (wijk)team is een nieuwe beschikking van het wijkteam nodig.

We hebben afgesproken om geen ‘producten meer te bestellen’. In plaats daarvan kun je via de entree-coördinator van MetMaya afstemmen over de hulpvraag van het kind, jongere of gezin. Is aanvullende specialistische jeugdhulp nodig? Dan verwijs je naar MetMaya.

Het MetMaya team zet de hulp in die nodig is voor het kind, jongere of gezin. Is andere of meer jeugdhulp nodig? Dan kan MetMaya deze Toewijzing verlengen of opschalen, zonder dat hiervoor een nieuwe Toewijzing nodig is. Dit betekent concreet dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van specifieke producten, einddatum, frequentie, eenheden, bouwblokken, interventieniveaus en herindicaties.