• Gepubliceerd op: 28 juni 2023

Deel dit bericht

Gemeenten in de regio Amersfoort sluiten met MetMaya overeenkomst voor specialistische jeugdhulp

Dichterbij huis passende hulp en ondersteuning krijgen, betere samenwerking tussen hulpverleners, vaste gezichten en voorkomen van uithuisplaatsingen. In de regio Amersfoort is dat de ambitie voor kinderen, jongeren en gezinnen. Vanaf 1 januari 2024 realiseren de gemeenten deze ambitie met MetMaya. Deze jeugdhulporganisatie verzorgt de komende negen jaar alle specialistische jeugdhulp in de regio. Op donderdag 1 juni hebben de gemeenten in de regio Amersfoort de overeenkomst getekend.

Hiermee zetten de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg een belangrijke stap om de specialistische jeugdhulp in de regio ook in de toekomst goed, beschikbaar en betaalbaar te houden:

‘In Nederland staan we voor een enorme opgave. Er is veel vraag naar jeugdhulp en de middelen zijn beperkt. Juist jeugd met complexe problemen moet vaak te lang op de juiste hulp wachten. Of krijgen die helemaal niet. Dat vraagt om een verandering. Dat vinden we niet alleen in onze regio. Die veranderingen staan ook in de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Met deze overeenkomst en de nieuwe werkwijze lopen we in de regio Amersfoort al op die aanpak vooruit.’
Wethouder Aboyaakoub-Akkouh van Gemeente Amersfoort namens de gemeenten in de regio

Jeugdhulp dichtbij

Op dit moment hebben de gemeenten in de regio Amersfoort nog honderden losse contracten met aanbieders van jeugdhulp. De nieuwe werkwijze moet leiden tot betere samenwerking in de hulpverlening en dat kinderen en jongeren hun hulp of ondersteuning dichtbij huis ontvangen. Bijvoorbeeld thuis, op school, bij de kinderopvang, in de wijk of online. Door sneller passende hulp te bieden, wil de regio Amersfoort voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Daarnaast is de bedoeling dat voor jeugdhulpverleners het werk aantrekkelijker wordt. De lijntjes tussen de verschillende professionals in de jeugdhulp en met de lokale (wijk)teams, het welzijnswerk en bijvoorbeeld het onderwijs worden korter. Ook hebben jeugdhulpverleners straks minder administratie te doen. Daardoor krijgen ze meer ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten.

MetMaya

MetMaya is opgericht door de bestaande jeugdhulporganisaties Youké, GGz Centraal en De Rading:

‘Wij zijn blij en trots dat deze opdracht ons is gegund. Bij MetMaya brengen wij alle specialistische expertise bij elkaar. Dat maakt het voor jongeren en ouders heel overzichtelijk. We bieden de hulp zo snel, licht en aanvullend mogelijk. Of zo lang, specialistisch en uitgebreid als nodig. Graag leveren wij onze bijdrage aan de verandering in de jeugdhulp.’
Directeur Femke Wink

Jeugdhulp vanuit gebiedsteams

MetMaya gaat de ambulante hulp en ondersteuning zoveel mogelijk bieden vanuit gebiedsteams. Deze teams komen in de gemeenten en wijken:

‘In de gebiedsteams werken jeugdhulpverleners met uiteenlopende deskundigheid en verschillende achtergronden samen. Dichtbij kinderen, jongeren en gezinnen en samen met de partners die er in de wijk al zijn. Zoals de lokale (wijk)teams, het welzijnswerk, huisartsen, GGD en het onderwijs. Door goed naar kinderen, jongeren en ouders te luisteren willen we dat zij in één keer de hulp krijgen die nodig is. Het liefst samen met iemand uit het sociale netwerk. En met ondersteuning van ervaringsdeskundigen.’
Directeur Femke Wink

Soepele overgang voor huidige cliënten

De komende maanden zijn nodig om de vernieuwde jeugdhulp in de regio voor te bereiden. De bedoeling is dat kinderen, jongeren en gezinnen die op dit moment jeugdhulp ontvangen of dit jaar daarmee starten, hier zo min mogelijk van merken. Ze behouden hun hulp, van hun huidige jeugdhulporganisatie. Deze aanbieders kunnen hun trajecten met cliënten in de regio afmaken, óók als deze doorlopen in 2024. Alleen als zij daar niet toe in staat zijn, worden de cliënt overgedragen naar MetMaya. Dit gebeurt zorgvuldig en in goed overleg met de jeugdige en de ouder(s), de huidige aanbieder en MetMaya. Vanaf 1 januari 2024 starten nieuwe cliënten bij MetMaya.

‘We realiseren ons dat dit een uitdagende opgave is die niet voor iedereen makkelijk is, met name voor zelfstandige ondernemers en jeugdhulporganisaties. Van hen wordt gevraagd om hun expertise en medewerkers bij MetMaya in te zetten zodat zij met voldoende jeugdhulpverleners de gebiedsteams op kunnen bouwen. Daarnaast is een nieuwe werkwijze altijd wennen voor alle betrokkenen, zoals bijvoorbeeld lokale (wijk)teams en huisartsen. We hebben er vertrouwen in dat we samen met MetMaya en alle samenwerkingspartners de jeugdhulp eenvoudiger gaan organiseren en beschikbaar houden, dichtbij onze inwoners.’
Wethouder Mirjam Havinga van gemeente Eemnes