window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EXCTF3TBJ5');
Over ons2024-02-26T12:18:29+01:00

Ons verhaal

Wij willen dat in de regio Amersfoort kinderen en jongeren veilig en gezond mogen opgroeien. Al dan niet met hulp vanuit de eigen omgeving.
Denk aan het netwerk van het gezin. Zoals familie, school, sportclub, de kerk, moskee of het consultatiebureau.
Levert die ondersteuning te weinig op? Dan vraagt het kind, jongere, gezin professionele hulp. Zoals bij het lokale (wijk)team of de huisarts. Meestal kan het kind, jongere, gezin na deze ondersteuning gewoon weer verder.

Is er meer nodig? Dan is (tijdelijk) aanvullend specialistische hulp en ondersteuning beschikbaar en staat MetMaya klaar.
Laagdrempelig, toegankelijk en dichtbij.

Wie is MetMaya

Als MetMaya onderschrijven wij de wens dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Zo kansrijk en zo thuis als mogelijk. En als thuis echt niet kan, dan zo dichtbij huis als mogelijk. Om daaraan bij te dragen, bieden wij tijdelijke aanvullende specialistische hulp. Met ‘aanvullend’ bedoelen wij dat de hulp aanvullend is op de ondersteuning die het gezin ontvangt vanuit de directe omgeving. Zoals bijvoorbeeld op school of bij de kinderopvang. Of die het lokale (wijk)team het gezin biedt. Wij sluiten dus aan op de directe omgeving van het kind, de jongere of het gezin.

Missie

Ieder kind heeft recht op optimale ontwikkelkansen. Wij willen ieder kind de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. En veilig, gezond, kansrijk en fijn op te groeien. Thuis, in de eigen wijk.
In MetMaya hebben Youké, GGz Centraal en De Rading hun expertise gebundeld. MetMaya biedt aanvullende specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort. Dit doen we samen met kinderen, jongeren en gezinnen. En met de gemeenten in de regio, verwijzers, lokale (wijk)teams en netwerkpartners, ervaringsdeskundigen en alle professionals die zich aan MetMaya verbinden. MetElkaar zijn we in staat een aanvullend antwoord te geven op de hulpvraag van kinderen, jongeren en gezinnen in de regio Amersfoort.

Visie

Met onze specialistische ondersteuning bouwen wij voort op het netwerk van kinderen, jongeren en gezinnen met een hulpvraag. Wij sluiten aan op hun hulpvraag en op hun eigen leefomgeving. Wij versterken de regie van de jeugdige en het gezin. Dat doen wij met aandacht voor inclusie en diversiteit. Samen met het kind, de jongere en het gezin kiezen we de hulpverlener die het beste ‘matcht’.

Wij werken aan toegankelijke specialistische jeugdhulp en ondersteuning in de regio Amersfoort. Ons doel is dat kinderen, jongeren en gezinnen zelf – of samen met ondersteuning uit het lokale netwerk of van het lokale (wijk)team – weer verder kunnen. Dit doen wij door aan te sluiten bij wat het gezin zelf kan of wat het netwerk van het gezin, het lokale (wijk)team of bijvoorbeeld de school het gezin biedt.

In de MetMaya teams werken professionals met uiteenlopende expertise samen. Wij werken aanvullend op wat andere professionals doen en aan ondersteuning bieden. Een kind, jongere of gezin komt bij ons via een verwijzing van het lokale (wijk)team of een (huis)arts, POH-jeugd, medisch specialist of SAVE. Samen met de verwijzer bekijken wij wie er bij het kind, de jongere en het gezin betrokken blijft of welke specialist we moeten betrekken. Daarbij kan het kind, jongere en het gezin zoveel als mogelijk rekenen op een vast contactpersoon. Wij vinden kwaliteit belangrijk en streven naar passende hulp, zo kort als mogelijk.

Bij MetMaya werken wij met een vast contactpersoon. Dat is prettig, want deze kent de cliënt en de hulpvraag goed.

MetMaya teams

In de MetMaya teams werken professionals met verschillende expertises en specialismes. Ze zijn de bekende gezichten in jouw buurt. Onze hulpverleners werken op locatie maar komen ook bij gezinnen thuis. Op dit moment werken we vanuit zeven MetMaya teams, zo dichtbij mogelijk.

Een deel van de aanvullende specialistische jeugdhulp verzorgen de MetMaya professionals vanuit regionale teams. Zij leveren hulp in alle gemeenten in de regio. Voorbeelden van een regionale team zijn Kinderopvang en Specialistische Jeugdzorg (KSJ) en Onderwijs en Specialistische Jeugdzorg (OSJ).

MetMaya Amersfoort Noord

Vathorst | Hooglanderveen | Nieuwland

De brand 20
3822 LJ Amersfoort

MetMaya Amersfoort Soesterkwartier

Noorderwierweg 233
3812 DH  Amersfoort

MetMaya Amersfoort Midden

Kattenbroek | Hoogland | Schothorst | Zielhorst | Liendert | Rustenburg

Computerweg 16 B
3821 AB Amersfoort

MetMaya Amersfoort Zuid

Berg | Leusderkwartier | Vermeerkwartier | Kruiskamp | Koppel | Binnenstad | Randenbroek | Schuilenburg | Stoutenburg

Waterdaal 2
3817 GV Amersfoort

MetMaya Baarn-Bunschoten-Eemnes
Einsteinweg 15 B
3752 LW Bunschoten

MetMaya Leusden-Woudenberg
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden

MetMaya Soest
Kerkplein 9
3764 AW Soest

KSJ – OSJ
Regionaal MetMaya team

Veel gestelde vragen over MetMaya

Waar kan ik meer informatie vinden over werken bij MetMaya?2024-02-05T13:19:00+01:00

Op onze ‘werkenbij’ website staan alle vacatures.

Algemene informatie voor kinderen, jongeren en gezinnen is te vinden op de website van de gemeente2023-06-22T21:48:12+02:00
Hoe kan ik verwijzen en aanmelden?2024-04-30T11:57:37+02:00

Lokale (wijk)team of SAVE: Melden het kind, jongere of gezin aan via het aanmeldformulier op de website en sturen indien van toepassing de Toewijzing met code 45A01 mee. Het kind, jongere of gezin kan, met een verwijzing, ook zelf het aanmeldformulier (digitaal) invullen.

(Huis)arts of GGD: Kunnen via Zorgdomein verwijzen, indien aangesloten. De verwijsbrief uit Zorgdomein komt binnen bij het MetMaya team op basis van de postcode van het kind, jongere of gezin. Bij een verwijzing via Zorgdomein vragen wij vervolgens aan het kind, jongere of gezin om het aanmeldformulier op de website in te vullen. Omdat we anders te weinig informatie hebben om een goede matching te maken.

Gecertificeerde instellingen: Melden via het aanmeldformulier op de website en sturen indien van toepassing de Bepaling Jeugdhulp (BJ) mee. Het verzoek is om in een Bepaling Jeugdhulp te beschikken op specialistische jeugdhulp MetMaya en niet op een specifiek product. Hiermee kunnen we met één Bepaling alle zorg inzetten die nodig is, ook als een kind uit huis wordt geplaatst.
Een BJ is altijd voor een bepaalde periode. Wanneer de zorg verlengd moet worden ontvangen we graag een nieuwe Bepaling. Wanneer de zorg over gaat naar het vrijwillig kader en de regie overgaat van voogdij naar het lokale (wijk)team is een nieuwe beschikking van het wijkteam nodig.

We hebben afgesproken om geen ‘producten meer te bestellen’. In plaats daarvan kun je via de entree-coördinator van MetMaya afstemmen over de hulpvraag van het kind, jongere of gezin. Is aanvullende specialistische jeugdhulp nodig? Dan verwijs je naar MetMaya.

Het MetMaya team zet de hulp in die nodig is voor het kind, jongere of gezin. Is andere of meer jeugdhulp nodig? Dan kan MetMaya deze Toewijzing verlengen of opschalen, zonder dat hiervoor een nieuwe Toewijzing nodig is. Dit betekent concreet dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van specifieke producten, einddatum, frequentie, eenheden, bouwblokken, interventieniveaus en herindicaties.

Waarom is het belangrijk om het aanmeldformulier in te vullen?2024-04-30T11:55:13+02:00

Het is belangrijk en helpend dat het kind, jongere, gezin het aanmeldformulier op onze website zo compleet mogelijk invult. Zodat wij een zo goed mogelijke matching kunnen doen. Hoe meer informatie de verwijzer kan delen over de hulpvraag, hoe beter en sneller wij kunnen matchen.

In de nieuwe situatie verwijs je uitsluitend naar MetMaya, voor alle aanvullende specialistische jeugdhulpvragen. Zoals diagnostiek, behandeling, begeleiding. Eerder verwees je voor bijvoorbeeld een diagnostiekvraag naar een specifieke organisatie of praktijk die dit deed.

We willen dat kinderen, jongeren en gezinnen niet telkens opnieuw hun vraag hoeven te delen. En met zo min mogelijk wisselende professionals te maken krijgen. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de jeugdhulpvraag is informatie nodig. We ontvangen graag zoveel mogelijk informatie van de verwijzer over hetgeen hij/zij passend vindt. Omdat de verwijzer het kind, jongere, gezin – en vaak de situatie en de achtergrond van de hulpvraag – goed kent. Op deze manier proberen we te voorkomen dat er na de verwijzing nog veel contact – vraagverheldering – nodig is. Door een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de hulpvraag kan een zo passend mogelijke matching plaatsvinden.

Zijn er wachttijden?2024-02-13T16:00:28+01:00

Helaas hebben wij voor sommige hulpvragen een wachtlijst. Overbruggingszorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bij een nieuwe verwijzing maken we – indien nodig – afspraken over overbruggingszorg. Als er niet direct een passend aanbod beschikbaar is voor het kind, jongere en gezin. De verwijzer en MetMaya bespreken bij de verwijzing de urgentie. En zij maken afspraken over welke inzet nu al noodzakelijk en mogelijk is. Hierbij kan zowel ondersteuning vanuit de sociale basis, begeleiding door het lokale (wijk)team, inzet van E-health of begeleiding vanuit MetMaya passend en mogelijk zijn. Deze inzet kunnen we ook gezamenlijk oppakken zodat partijen elkaar versterken. En om het kind, jongere, gezin alvast te helpen terwijl er wellicht nog een specifieke behandeling volgt.

Aanvullende informatie voor zorgaanbieders2023-06-22T21:34:58+02:00
Waar moet ik rekening mee houden als ik verwijs naar MetMaya?2024-02-29T16:19:09+01:00

Per kind, jongere, gezin volstaat 1 verwijzing/Toewijzing. Wij kunnen met de algemene verwijzing/Toewijzing die we ontvangen ambulante specialistische jeugdhulp inzetten. Dit gaat om zowel diagnostiek, begeleiding als behandeling. Is meer nodig? Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook dagbehandeling of een vorm van verblijf inzetten. Er is dan geen nieuwe toekenning nodig van het lokale (wijk)team of een andere verwijzer.

Deze toekenningen aan ons zijn algemeen en zonder einddatum. Is er een bepaling van een Gecertificeerde Instelling? Dan nemen wij de einddatum van de jeugdbeschermingsmaatregel over.

Op basis van het Jeugdhulpplan bespreken wij met het kind, jongere, gezin – en indien gewenst de verwijzer – de verwachtingen. Tijdens dit gesprek hebben we het ook over de duur en plannen we eventueel een evaluatie in.

Waarvoor kan ik bij MetMaya terecht?2024-02-13T15:53:48+01:00

MetMaya heeft de opdracht gekregen om alle aanvullende specialistische jeugdhulp te bieden die nodig is in de jeugdzorgregio Eemland. Veel van deze jeugdhulp hebben we georganiseerd in het MetMaya team dichtbij de woonplaats van het kind, jongere en gezin. Sommige specialisten zijn op een andere manier georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan gezinsgerichte zorg en/of residentiele opvang. Of minder vaak voorkomende aandoeningen zoals eetstoornissen. Deze collega’s werken niet vanuit een MetMaya team maar vliegen we in als het nodig is. De entree-coördinator zorgt voor de best passende matching van de hulpvraag met een professional. Kunnen wij geen passend aanbod bieden? Dan betrekken wij een andere aanbieder. MetMaya organiseert dan deze aanvullende specialistische jeugdhulp en stemt hierover af met de verwijzer af. Dit geldt ook voor specifieke vragen. Dat is individueel maatwerk.

 

Wat zijn de missie en visie van MetMaya?2024-02-13T16:27:57+01:00

In deze factsheet lees je meer over de missie en visie van MetMaya.

Valt vervoer onder de scope van MetMaya en is daar een aparte beschikking voor nodig?2024-02-13T15:50:13+01:00

Collectief vervoer bij dagbehandeling valt binnen de Scope van MetMaya. Individueel vervoer niet. Hier is geen aparte beschikking vanuit het lokale (wijk)team voor nodig want er is dan al een Toewijzing MetMaya. De gecontracteerde aanbieder die de dagbehandeling uitvoert is verantwoordelijk voor het verzorgen van het vervoer, wanneer nodig. Voor individuele vragen rondom vervoer of vervoer van en naar onderwijs(locaties) is het lokale (wijk)team aan zet.

Waarom de naam MetMaya?2024-02-13T16:27:33+01:00

In bijgevoegde PDF kun je lezen waarom is gekozen voor de naam MetMaya.

Wat is de route bij het inzetten van crisishulp bij een gecontracteerde aanbieder die crisishulp biedt?2024-02-13T15:45:12+01:00

Is een kind al in zorg is bij MetMaya? Dan regelt MetMaya zelf de toewijzing voor crisishulp met de gemeente. Is een kind nog niet in zorg bij MetMaya? Dan kan het lokale (wijk)team een toewijzing afgeven op code 46 crisishulp.

Zijn er vacatures bij de MetMaya?2023-12-22T09:19:28+01:00

Er zijn verschillende vacatures voor staf- en zorg gerelateerde functies. Kijk voor de actuele vacatures op werkenbijmetmaya.nl of bezoek ons op LinkedIn.

Kan ik een een kind of gezin verblijvend in een AZC met een jeugdhulpvraag verwijzen?2024-02-29T16:22:18+01:00

Hulp aan vluchtelingen en inwoners die in het AZC verblijven valt binnen de opdracht van MetMaya. Je kunt een verwijzing doen via het aanmeldformulier op deze website. Hierbij dien je te vermelden dat het – indien van toepassing – gaat om een kind zonder BSN nummer.

Geeft MetMaya ook PGB’s af?2024-02-13T15:43:07+01:00

MetMaya gaat niet over PGB’s. Het lokale (wijk)team kent Persoonsgebonden Budget toe. Een PGB is niet bedoeld als alternatief voor Zorg in Natura / gecontracteerde hulp, maar wordt meestal ingezet voor hulp vanuit het netwerk van het kind, jongere, gezin. MetMaya is verantwoordelijk voor het bieden van de meest passende aanvullende specialistische hulp dichtbij in de omgeving van het kind, jongere, gezin.

Algemene informatie voor verwijzers en lokale (wijk)teams is te vinden op de website van de gemeente2024-02-29T16:46:22+01:00
Welke organisaties heeft MetMaya gecontracteerd?2024-02-13T15:42:07+01:00

MetMaya heeft de opdracht gekregen om vanaf 1 januari 2024 alle aanvullende specialistische jeugdhulp te bieden die nodig is in de regio Amersfoort.

Veel van deze jeugdhulp hebben we georganiseerd in de integrale MetMaya teams. Dichtbij de woonplaats van het kind, de jongere en het gezin. Sommige specialistische jeugdhulp organiseren we op een andere manier. Denk bijvoorbeeld aan verblijf. En soms komen vragen minder vaak voor, zoals eetstoornissen. Dan bieden we die hulp niet rechtstreeks vanuit het MetMaya team maar dan vliegen we een deskundige professional in. Passend bij onze opdracht en missie.

Het is niet zo van belang welke organisatie wij wel of niet hebben gecontacteerd. Het belangrijkste is dat we de hulpvraag van het kind, de jongere of het gezin horen en zien. En dat we hierop samen een passend Jeugdhulpplan starten. Vanuit MetMaya werken veel hulpverleners, behandelaren, onderzoekers, begeleiders met generalistische en specialistische kennis met elkaar samen.

Is er soms aanvullende informatie nodig bij het aanmelden?2024-02-29T16:46:46+01:00

Bij onze gecontracteerde zorgaanbieders kunnen wij garanderen dat ons aanmeldformulier voldoende informatie geeft. Zij verlenen namens MetMaya hulp. Helaas hebben we in uitzonderlijke gevallen extra informatie nodig. Instellingen waar we intensief mee samenwerken – maar die (nog) geen onderdeel zijn van MetMaya – hebben soms extra informatie nodig.

Ga naar de bovenkant